Členství ve sdružení Pionýr, z. s., konkrétně na skupině Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Kamýk nad Vltavou, má nejrůznější výhody:

  • Úrazové pojištění při činnosti
  • Bezplatné docházení do oddílů
  • Přednostní účast na akcích

Pokud máš zájem se stát členem, využij tuto přihlášku a předej ji vyplněnou vedoucímu skupiny, nebo na některé oddílové schůzce.