Tradiční I. turnus letního tábora Loužek se uskuteční v termínu 1. (sobota) července – 13. (čtvrtek) července 2023.

Táborová hra bude Námořníci

Doprava na tento turnus je individuální.
Zahájení tábora: 1.7.2023 v 15:00, ukončení: 13.7.2023 v 10:00.
Ubytování ve stanech s podsadou. Nutný je vlastní spacák a ešus.
Hlavní vedoucí tohoto turnusu je Martin Recman.
Cena za ubytování, stravování a veškerý program je 4.600,- Kč.
Tištěnou podobu přihlášky je možné stáhnout zde .

Mapa umístění tábora je zde.

Fotografie z minulých ročníků můžete najít zde.

Zde je možné se na tento turnus rovnou přihlásit
(po odeslaní přihlášky ihned obdržíte podrobné informace a pokyny k platbě)

    Zadejte platný email na který se odešle potvrzení a informace

    Zadejte Váš kontaktní telefon

    Zadejte poznámku s doplňujícími informacemi