Toto je automatické potvrzení odeslané přihlášky k evidenci člena v Pionýrské skupině Kamýk and Vltavou.
Děkuji za vyplnění přihlášky.

Kopie tohoto potvrzení a kopie evidenčního listu byla odeslána na e-mail [URLParam param=’parent-email‘].

Jako variabilní symbol pro účely platby použijte 202201[URLParam param=’vs-counter‘]

Účet pro bezhotovostní platbu je: 182543531/0300 (ČSOB – Poštovní spořitelna)

Evidenční list ke stažení:

Evidenční list

Odeslané údaje

Jméno účastníka: [URLParam param=’participant-name‘]

Příjmení účastníka: [URLParam param=’participant-surname‘]

Datum narození účastníka: [URLParam param=’participant-birthdate‘]

Ulice: [URLParam param=’participant-street‘]

Číslo popisné: [URLParam param=’participant-housenumber‘]

Město: [URLParam param=’participant-city‘]

PSČ: [URLParam param=’participant-zipcode‘]

Zdravotní pojišťovna: [URLParam param=’participant-insurance‘]

Kontaktní email: [URLParam param=’parent-email‘]

Kontaktní telefon: [URLParam param=’parent-tel‘]

Poznámka: [URLParam param=’message‘]

Odeslat přihlášku dalšího člena můžete zde.