Home > Potvrzení evidence

Toto je automatické potvrzení odeslané přihlášky k evidenci člena v Pionýrské skupině Kamýk and Vltavou. Děkuji za vyplnění přihlášky.

Kopie tohoto potvrzení a kopie evidenčního listu byla odeslána na e-mail .

Jako variabilní symbol pro účely platby použijte 202201

Účet pro bezhotovostní platbu je: 182543531/0300 (ČSOB – Poštovní spořitelna)

Evidenční list ke stažení:

Evidenční list

Odeslané údaje

Jméno účastníka:

Příjmení účastníka:

Datum narození účastníka:

Ulice:

Číslo popisné:

Město:

PSČ:

Zdravotní pojišťovna:

Kontaktní email:

Kontaktní telefon:

Poznámka: 

Odeslat přihlášku dalšího člena můžete zde.