Toto je automatické potvrzení odeslané přihlášky. Děkuji za vyplnění přihlášky.

Kopie tohoto potvrzení byla odeslána na e-mail [URLParam param=’parent-email‘] (zkontrolujte také složku SPAM a další složky emailu).

Níže naleznete podrobné informace k akci a k platbě (dokumenty ke stažení).

Dokumenty k akci ke stažení: (jednotlivé dokumenty stáhněte a vytiskněte, v Informacích pro účastníky jsou další podrobnosti)

Informace pro účastníky            List účastníka

Odeslané údaje

Jméno účastníka: [URLParam param=’participant-name‘]

Příjmení účastníka: [URLParam param=’participant-surname‘]

Datum narození účastníka: [URLParam param=’participant-birthdate‘]

Ulice: [URLParam param=’participant-street‘]

Číslo popisné: [URLParam param=’participant-housenumber‘]

Město: [URLParam param=’participant-city‘]

PSČ: [URLParam param=’participant-zipcode‘]

Zdravotní pojišťovna: [URLParam param=’participant-insurance‘]

Kontaktní email: [URLParam param=’parent-email‘]

Kontaktní telefon: [URLParam param=’parent-tel‘]

Poznámka: [URLParam param=’message‘]

Odeslat přihlášku dalšího účastníka můžete zde.