Toto je automatické potvrzení odeslané přihlášky. Děkuji za vyplnění přihlášky.

Kopie tohoto potvrzení byla odeslána na e-mail [URLParam param=’parent-email‘].

Název akce: After Party

Ročník akce: [URLParam param=’participant-vintage‘]

Jméno účastníka: [URLParam param=’participant-name‘]

Příjmení účastníka: [URLParam param=’participant-surname‘]

Datum narození účastníka: [URLParam param=’participant-birthdate‘]

Kontaktní email: [URLParam param=’participant-email‘]

Kontaktní telefon: [URLParam param=’participant-tel‘]

Poznámka: [URLParam param=’message‘]