Toto je automatické potvrzení odeslané přihlášky. Děkuji za vyplnění přihlášky.

Kopie tohoto potvrzení byla odeslána na e-mail  (zkontrolujte také složku SPAM a další složky emailu).

Níže naleznete podrobné informace k táboru a k platbě (dokumenty k táboru ke stažení).

Jako variabilní symbol pro účely platby použijte 202302

Účet pro bezhotovostní platbu je: 182543531/0300 (ČSOB – Poštovní spořitelna)

Dokumenty k táboru ke stažení: (jednotlivé dokumenty stáhněte a vytiskněte, v Informacích pro účastníky jsou další podrobnosti)

Informace pro účastníky      Informační formulář      List účastníka      Posudek o zdravotní způsobilosti

Odeslané údaje

Jméno účastníka:

Příjmení účastníka:

Datum narození účastníka:

Ulice:

Číslo popisné:

Město:

PSČ:

Zdravotní pojišťovna:

Kontaktní email:

Kontaktní telefon:

Poznámka: 

Odeslat přihlášku dalšího účastníka můžete zde.