Toto je automatické potvrzení odeslané přihlášky. Děkuji za vyplnění přihlášky.

Kopie tohoto potvrzení byla odeslána na e-mail [URLParam param=’parent-email‘].

Níže nalezneš podrobné informace k akci (dokumenty ke stažení).

Dokumenty ke stažení: (jednotlivé dokumenty stáhni, vytiskni a vyplň; respektuj, že některé dokumenty musí být vyplněné a podepsané v den odjezdu na akci)

Informace pro účastníky (pro děti)
List účastníka – bezinfekčnost

    
Odeslané údaje

Název akce: [URLParam param=’participant-action‘]

Ročník akce: [URLParam param=’participant-vintage‘]

Jméno účastníka: [URLParam param=’participant-name‘]

Příjmení účastníka: [URLParam param=’participant-surname‘]

Datum narození účastníka: [URLParam param=’participant-birthdate‘]

Ulice: [URLParam param=’participant-street‘]

Číslo popisné: [URLParam param=’participant-housenumber‘]

Město: [URLParam param=’participant-city‘]

PSČ: [URLParam param=’participant-zipcode‘]

Zdravotní pojišťovna: [URLParam param=’participant-insurance‘]

Kontaktní email: [URLParam param=’participant-email‘]

Kontaktní telefon: [URLParam param=’participant-tel‘]

Poznámka: [URLParam param=’message‘]