Home > Potvrzení přihlášky personálu

Toto je automatické potvrzení odeslané přihlášky. Děkuji za vyplnění přihlášky.

Kopie tohoto potvrzení byla odeslána na e-mail .

Níže nalezneš podrobné informace k akci (dokumenty ke stažení).

Dokumenty ke stažení: (jednotlivé dokumenty stáhni, vytiskni a vyplň; respektuj, že některé dokumenty musí být vyplněné a podepsané v den odjezdu na akci)

Informace pro účastníky (pro děti) List účastníka – bezinfekčnost

     Odeslané údaje

Název akce:

Ročník akce:

Jméno účastníka:

Příjmení účastníka:

Datum narození účastníka:

Ulice:

Číslo popisné:

Město:

PSČ:

Zdravotní pojišťovna:

Kontaktní email:

Kontaktní telefon:

Poznámka: